אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


Technical support for all products/services.

Billing and Invoices support requests here.

Any domain registration, renew, transfer and support here

Sales support requests here.

About, Product and any information

If you have found that a site on out server is breaking our TOS or AUP, please report it here.